ระบบการจัดสอบปลายภาค

Username
Password


 
หากมีข้อสงสัยในการเข้าใช้ระบบ
กรุณาติดต่อตรงที่ สุรศักดิ์ สุขมาก 0959539842

รายชื่อ ศรช. ที่มีนักศึกษาขอสอบแก้สัญลักษณ์ I
 
ศรป.ศรช.จำนวน
(01) สรพ.คณะศิลปศาสตร์(110301) ศรช.ศูนย์ภูมิปัญญาไทย2
(750201) คณะศิลปศาสตร์1
(11) ศรป.อุดรธานี(410101) ศรช.นครอุดรธานี9
(411101) ศรช.บ้านดุง10
(411701) ศรช.บ้านผือ12
(420301) ศรช.เชียงคาน2
(430101) ศรช.เมืองหนองคาย3
(480101) ศรช.เมืองนครพนม8
(16) ศรป.ศรีสะเกษ(310101) ศรช.เมืองบุรีรัมย์6
(340101) ศรช.เมืองอุบลราชธานี16
(450201) ศรช.ทุ่งกุลาร้องไห้1
(450301) ศรช.ปทุมรัตต์2
(18) ศรป.ชัยภูมิ(300101) ศรช.เมืองนครราชสีมา15
(360201) ศรช.บ้านเขว้า2
(25) ศรป.สงขลา(901101) ศรช.หาดใหญ่10
รวมนักศึกษาขอสอบ (มี 15 ศรช.)99
 
 
  สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน