ระบบการจัดสอบปลายภาค 1/2565

(เฉพาะเจ้าหน้าที่ ศรช. เท่านั้น)
Username
Password

 
หากมีข้อสงสัยในการเข้าใช้ระบบ
กรุณาติดต่อได้ที่ สุรศักดิ์ สุขมาก 0959539842
no.สนามสอบศรช.ห้องเรียนจำนวนมีสิทธิ์
เข้าสอบ (%)
ไม่มีสิทธิ์
เข้าสอบ (%)
1ศรช.ศูนย์ภูมิปัญญาไทยศรช.ศูนย์ภูมิปัญญาไทย - (110301)1/2563 กพช.ประกอบการชุมชน9
9(100%)
0(0%)
2ศรช.หนองมะโมงศรช.หนองมะโมง - (180701)1/2563 กพช.ประกอบการชุมชน25
21(84%)
4(16%)
ศรช.หนองมะโมง - (180701)2/2563 กพช.ประกอบการชุมชน14
14(100%)
0(0%)
ศรช.หนองมะโมง - (180701)2/2564 กพช.ประกอบการชุมชน22
13(59%)
9(41%)
3ศรช.ศูนย์การเรียนรู้วนเกษตร ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิมศรช.ศูนย์การเรียนรู้วนเกษตร ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม - (240801)2/2564 กพช.ประกอบการชุมชน24
9(38%)
15(63%)
4ศรช.วนเกษตรเขาฉกรรจ์ศรช.วนเกษตรเขาฉกรรจ์ - (270701)2/2564 กพช.ประกอบการชุมชน38
9(24%)
29(76%)
ศรช.วนเกษตรเขาฉกรรจ์ - (270701)1/2565 กพช.ประกอบการชุมชน36
15(42%)
21(58%)
5คณะศิลปศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ - (750201)1/2563 กพช.ประกอบการชุมชน8
8(100%)
0(0%)
คณะศิลปศาสตร์ - (750201)2/2564 กพช.ประกอบการชุมชน9
6(67%)
3(33%)
คณะศิลปศาสตร์ - (750201)1/2565 กพช.ประกอบการชุมชน5
5(100%)
0(0%)
6ศรช.วัดพัชรกิติยาภารามศรช.วัดพัชรกิติยาภาราม - (390102)1/2565 กพช.ประกอบการชุมชน43
11(26%)
32(74%)
7ศรช.วัดสุวรรณารามศรช.วัดสุวรรณาราม - (390501)1/2565 กพช.ประกอบการชุมชน34
14(41%)
20(59%)
8ศรช.เมืองขอนแก่นศรช.เมืองขอนแก่น - (400101)1/2563 กพช.ประกอบการชุมชน10
8(80%)
2(20%)
ศรช.เมืองขอนแก่น - (400101)2/2564 กพช.ประกอบการชุมชน29
10(34%)
19(66%)
ศรช.เมืองขอนแก่น - (400101)1/2565 กพช.ประกอบการชุมชน40
20(50%)
20(50%)
9ศรช.หนองใหญ่ศรช.หนองใหญ่ - (400102)1/2565 กพช.ประกอบการชุมชน24
21(88%)
3(13%)
10ศรช.นครอุดรธานีศรช.นครอุดรธานี - (410101)1/2563 กพช.ประกอบการชุมชน15
4(27%)
11(73%)
11ศรช.บ้านดุงศรช.บ้านดุง - (411101)1/2563 กพช.ประกอบการชุมชน8
0(0%)
8(100%)
12ศรช.บ้านผือศรช.บ้านผือ - (411701)1/2563 กพช.ประกอบการชุมชน9
1(11%)
8(89%)
13ศรช.เชียงคานศรช.เชียงคาน - (420301)1/2563 กพช.ประกอบการชุมชน10
7(70%)
3(30%)
14ศรช.เมืองหนองคายศรช.เมืองหนองคาย - (430101)1/2563 กพช.ประกอบการชุมชน15
3(20%)
12(80%)
15ศรช.เมืองนครพนมศรช.เมืองนครพนม - (480101)1/2563 กพช.ประกอบการชุมชน9
3(33%)
6(67%)
16ศรช.เมืองมุกดาหารศรช.เมืองมุกดาหาร - (490101)2/2564 กพช.ประกอบการชุมชน25
17(68%)
8(32%)
ศรช.เมืองมุกดาหาร - (490101)1/2565 กพช.ประกอบการชุมชน37
9(24%)
28(76%)
17ศรช.เมืองบุรีรัมย์ศรช.เมืองบุรีรัมย์ - (310101)1/2563 กพช.ประกอบการชุมชน11
3(27%)
8(73%)
18ศรช.ศรีษะอโศกศรช.ศรีษะอโศก - (330414)2/2563 กพช.ประกอบการชุมชน6
6(100%)
0(0%)
ศรช.ศรีษะอโศก - (330414)1/2565 กพช.ประกอบการชุมชน31
7(23%)
24(77%)
19ศรช.น้ำยืนศรช.น้ำยืน - (340901)1/2563 กพช.ประกอบการชุมชน10
2(20%)
8(80%)
ศรช.น้ำยืน - (340901)2/2564 กพช.ประกอบการชุมชน14
3(21%)
11(79%)
20ศรช.เลิงนกทาศรช.เลิงนกทา - (350801)1/2563 กพช.ประกอบการชุมชน10
7(70%)
3(30%)
21ศรช.ทุ่งกุลาร้องไห้ศรช.ทุ่งกุลาร้องไห้ - (450201)1/2563 กพช.ประกอบการชุมชน18
11(61%)
7(39%)
22ศรช.ปทุมรัตต์ศรช.ปทุมรัตต์ - (450301)1/2563 กพช.ประกอบการชุมชน13
3(23%)
10(77%)
23ศรช.พัฒนานิคมศรช.พัฒนานิคม - (160201)2/2564 กพช.ประกอบการชุมชน27
15(56%)
12(44%)
24ศรช.เมืองสระบุรีศรช.เมืองสระบุรี - (190101)2/2563 กพช.ประกอบการชุมชน3
3(100%)
0(0%)
25ศรช.เมืองนครราชสีมาศรช.เมืองนครราชสีมา - (300101)1/2563 กพช.ประกอบการชุมชน19
8(42%)
11(58%)
26ศรช.ปากช่องเขาใหญ่ศรช.ปากช่องเขาใหญ่ - (302101)1/2563 กพช.ประกอบการชุมชน13
9(69%)
4(31%)
ศรช.ปากช่องเขาใหญ่ - (302101)2/2564 กพช.ประกอบการชุมชน28
16(57%)
12(43%)
27ศรช.บ้านเขว้าศรช.บ้านเขว้า - (360201)1/2563 กพช.ประกอบการชุมชน9
3(33%)
6(67%)
28ศรช.บ้านกุดไผ่ศรช.บ้านกุดไผ่ - (360202)2/2563 กพช.ประกอบการชุมชน12
9(75%)
3(25%)
ศรช.บ้านกุดไผ่ - (360202)2/2564 กพช.ประกอบการชุมชน36
17(47%)
19(53%)
ศรช.บ้านกุดไผ่ - (360202)1/2565 กพช.ประกอบการชุมชน55
26(47%)
29(53%)
29ศรช.เทพสถิตศรช.เทพสถิต - (360901)1/2563 กพช.ประกอบการชุมชน9
8(89%)
1(11%)
30ศรช.สิชลศรช.สิชล - (801401)1/2565 กพช.ประกอบการชุมชน55
26(47%)
29(53%)
31ศรช.พระพรหมศรช.พระพรหม - (802001)1/2563 กพช.ประกอบการชุมชน13
6(46%)
7(54%)
32ศรช.อ่าวลึกศรช.อ่าวลึก - (810501)1/2563 กพช.ประกอบการชุมชน23
21(91%)
2(9%)
ศรช.อ่าวลึก - (810501)2/2564 กพช.ประกอบการชุมชน29
16(55%)
13(45%)
33ศรช.บ้านนาสารศรช.บ้านนาสาร - (841201)1/2563 กพช.ประกอบการชุมชน10
9(90%)
1(10%)
ศรช.บ้านนาสาร - (841201)2/2564 กพช.ประกอบการชุมชน22
11(50%)
11(50%)
34ศรช.หลังสวนศรช.หลังสวน - (860401)2/2564 กพช.ประกอบการชุมชน55
33(60%)
22(40%)
35ศรช.หาดใหญ่ศรช.หาดใหญ่ - (901101)1/2563 กพช.ประกอบการชุมชน35
27(77%)
8(23%)
ศรช.หาดใหญ่ - (901101)2/2564 กพช.ประกอบการชุมชน31
26(84%)
5(16%)
ศรช.หาดใหญ่ - (901101)1/2565 กพช.ประกอบการชุมชน27
12(44%)
15(56%)
36ศรช.ดอยสะเก็ด-วังเหนือศรช.ดอยสะเก็ด-วังเหนือ - (500501)2/2564 กพช.ประกอบการชุมชน15
12(80%)
3(20%)
ศรช.ดอยสะเก็ด-วังเหนือ - (500501)1/2565 กพช.ประกอบการชุมชน20
18(90%)
2(10%)
37ศรช.สันกำแพงศรช.สันกำแพง - (501301)2/2563 กพช.ประกอบการชุมชน11
11(100%)
0(0%)
ศรช.สันกำแพง - (501301)2/2564 กพช.ประกอบการชุมชน62
42(68%)
20(32%)
38ศรช.เมืองพะเยาศรช.เมืองพะเยา - (560101)1/2563 กพช.ประกอบการชุมชน10
9(90%)
1(10%)
ศรช.เมืองพะเยา - (560101)1/2565 กพช.ประกอบการชุมชน21
9(43%)
12(57%)
39ศรช.ศรีดอนไชยศรช.ศรีดอนไชย - (570401)1/2565 กพช.ประกอบการชุมชน33
33(100%)
0(0%)
40ศรช.เมืองสุโขทัยศรช.เมืองสุโขทัย - (640101)2/2562 พชบ.พัฒนาฯ15
15(100%)
0(0%)
ศรช.เมืองสุโขทัย - (640101)1/2563 กพช.ประกอบการชุมชน14
14(100%)
0(0%)
ศรช.เมืองสุโขทัย - (640101)2/2564 กพช.ประกอบการชุมชน39
35(90%)
4(10%)
41ศรช.เมืองพิษณุโลกศรช.เมืองพิษณุโลก - (650101)1/2565 กพช.ประกอบการชุมชน25
22(88%)
3(12%)
รวม1387
800(58%)
587(42%)

 
 
  สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน