ข่าว/กิจกรรม

โครงการสร้างพระพุทธรูปประจำสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

            สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกของจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดดำเนินการมาตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี ๒๕๕๓  และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาเป็นองค์ประธานเปิดสถาบันแห่งนี้เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕    ซึ่งทางสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน กำหนดให้วันมหามงคลดังกล่าวของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันฯสืบมา
            สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน  ได้จัดหาทุนการจัดสร้างพระพุทธรูปประจำสถาบัน เนื่องในโอกาส ครบรอบวันคล้ายสถาปนาปีที่๑๒ ในวันที่ ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๗ เป็นพระพุทธรูปปางลีลา ประดิษฐาน ณ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน  โดยกำหนดให้มีพิธีทางศาสนา เจริญพระพุทธมนต์ พิธีเบิกเนตรพระพุทธรูป และเจริญชัยมงคลคาถาโดย พระเทพวัชรวิสุทธิ์  เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู  เพื่อเป็นที่เคารพสักการะ และเป็นมิ่งขวัญสิริมงคลแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าและผู้ที่สนใจสืบไป

error: Content is protected !!