ระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต - Graduation Registration
      งานทะเบียนและประเมินผล สำนักวิชาการและวิจัย

ระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำปี 2564
(ระดับปริญญาตรี)
   ขึ้นทะเบียนบัณฑิต   
   พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน  

   ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญา   
  เฉพาะผู้ที่ขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้ว
  ให้ยืนยันตรงนี้อีกครั้ง