สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
ระบบนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี

สรุปข้อมูลผู้สมัครนักศึกษาใหม่ 2/2563   ไปหน้าเว็บสถาบัน

no.ศรป.ห้องเรียนที่(รหัส ศรช.) ศรช.จำนวนผู้สมัคร
1(01)คณะศิลปศาสตร์1(180701)ศรช.หนองมะโมง14
รวม คณะศิลปศาสตร์14
no.ศรป.ห้องเรียนที่(รหัส ศรช.) ศรช.จำนวนผู้สมัคร
2(11)อุดรธานี1(390101)ศรช.เมืองหนองบัวลำภู0
31(400801)ศรช.อุบลรัตน์0
41(410102)ศรช.ลุ่มน้ำห้วยหลวง2
51(420601)ศรช.นาแห้ว0
61(470104)ศรช.โพนยางคำ1
71(480701)ศรช.นาแก18
รวม อุดรธานี21
no.ศรป.ห้องเรียนที่(รหัส ศรช.) ศรช.จำนวนผู้สมัคร
8(16)ศรีสะเกษ1(310901)ศรช.พุทไธสง0
91(330414)ศรช.ศรีษะอโศก6
102(330701)ศรช.ปรางค์กู่0
111(460502)ศรช.ถิ่นภูไทกาฬสินธุ์0
รวม ศรีสะเกษ6
no.ศรป.ห้องเรียนที่(รหัส ศรช.) ศรช.จำนวนผู้สมัคร
12(18)ชัยภูมิ1(190101)ศรช.เมืองสระบุรี17
131(360107)ศรช.หนองบัวขาว0
142(360202)ศรช.บ้านกุดไผ่24
153(360601)ศรช.จตุรัส-เนินสง่า1
161(670601)ศรช.ศรีเทพ21
รวม ชัยภูมิ63
no.ศรป.ห้องเรียนที่(รหัส ศรช.) ศรช.จำนวนผู้สมัคร
17(23)สุราษฎร์ธานี1(840601)ศรช.ไชยา26
182(840801)ศรช.คีรีรัฐนิคม7
รวม สุราษฎร์ธานี33
no.ศรป.ห้องเรียนที่(รหัส ศรช.) ศรช.จำนวนผู้สมัคร
19(25)สงขลา1(901101)ศรช.หาดใหญ่1
201(930101)ศรช.เมืองพัทลุง0
รวม สงขลา1
no.ศรป.ห้องเรียนที่(รหัส ศรช.) ศรช.จำนวนผู้สมัคร
21(38)สุโขทัย1(501301)ศรช.สันกำแพง31
รวม สุโขทัย31
รวมทั้งหมด169
ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2564 เวลา 06:13:36 แสดงกลุ่ม ศรป.