ระบบรับสมัครนักศึกษา
(ปริญญาตรี)
 
หน้าแรก  - - -

สมัครเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2566
ให้คลิกกลุ่ม ศรป. ที่เปิดรับดังนี้

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
(สมุทรสงคราม)
คลิกสมัครเรียน       รายชื่อผู้สมัคร      

ศรป.สุโขทัย
(สุโขทัย เชียงใหม่ พะเยา พิษณุโลก จังหวัดใกล้เคียง)
คลิกสมัครเรียน       รายชื่อผู้สมัคร      

ศรป.อุดรธานี
(อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย เลย ขอนแก่น จังหวัดใกล้เคียง)
คลิกสมัครเรียน       รายชื่อผู้สมัคร      

ศรป.ศรีสะเกษ
(ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ นครพนม มุกดาหาร จังหวัดใกล้เคียง)
คลิกสมัครเรียน       รายชื่อผู้สมัคร      

ศรป.ชัยภูมิ
(ชัยภูมิ นครราชสีมา สระบุรี ลพบุรี จังหวัดใกล้เคียง)
คลิกสมัครเรียน       รายชื่อผู้สมัคร      

ศรป.สุราษฎร์ธานี
(สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช กระบี่ จังหวัดใกล้เคียง)
คลิกสมัครเรียน       รายชื่อผู้สมัคร      

ศรป.สงขลา
(สงขลา พัทลุง จังหวัดใกล้เคียง)
คลิกสมัครเรียน       รายชื่อผู้สมัคร      
ระบบสารสนเทศสำหรับผู้สมัครใหม่
คลิกเข้าสู่ระบบ