สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
เลขที่ 13/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบางคนที
อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
75120

โทรศัพท์ 034 757 452 - 4
โทรสาร 034 757 460
อีเมล์ info@life.ac.th
แผนที่ตั้งสถาบัน

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
184สำนักอธิการบดี
0งานสารบรรณ

189สำนักวิจัย
191สำนักส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา
190งานทะเบียนและประเมินผล

103สำนักหอสมุดและสารสนเทศ

109คณะศิลปศาสตร์

161สำนักบัณฑิตศึกษา
160หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต