Month: March 2021

การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ระดับบัณฑิตศึกษา 2/2563

จำนวนผู้ชม 8 “การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ระดับบัณฑิตศึกษา ” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 6-7 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม คลิกเลือกชม…

การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ระดับบัณฑิตศึกษา

จำนวนผู้ชม 21 กำหนดการการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ระดับบัณฑิตศึกษา คลิกอ่านรายละเอียด แบบประเมินการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่