เว็บไซต์แหล่งค้นหางานวิจัยระดับนานาชาติ

เนื้อหาการเรียนรู้

     เป็นเว็บไซต์แหล่งค้นหางานวิจัยระดับนานาชาติ ที่เป็นแหล่งรวบรวม Journal ภาษาอังกฤษในสาขาวิชาที่แตกต่างกันมาแนะนำ เช่นด้านการแพทย์ เกษตรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เป็นต้น

ขั้นตอนการเข้าถึง

  1.  คลิ๊กลิงค์ https://www.scholarship.in.th/26-journal-citations/
  2. ค้นหาเว็บไซต์ทั้ง 26 เว็บไซต์ เพื่อกลั่นกรองเป็นความรู้ และใช้อ้างอิงในผลงาน