ยินดีต้อนรับ
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 ถ่ายทอดสดผ่าน โปรแกรม
Google Meet วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

Open Book

คลิกอ่านรายละเอียด

แบบประเมินการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่