ระบบการจัดสอบแก้สัญลักษณ์ I

สำหรับเจ้าหน้าที่ ศรช. เท่านั้น
Username
Passwordรายชื่อ ศรช. ที่มีนักศึกษาขอสอบแก้สัญลักษณ์ I ภาคเรียนที่ 3/2565
 
no.สนามสอบศรช.ขอสอบมีสิทธิ์สอบ
1คณะศิลปศาสตร์(รุ่น 1/2565)  คณะศิลปศาสตร์11
2วัดพัชรกิติยาภาราม(รุ่น 1/2565)  ศรช.วัดพัชรกิติยาภาราม22
3วัดสุวรรณาราม(รุ่น 1/2565)  ศรช.วัดสุวรรณาราม21
4เมืองขอนแก่น(รุ่น 1/2563)  ศรช.เมืองขอนแก่น20
(รุ่น 2/2564)  ศรช.เมืองขอนแก่น11
(รุ่น 1/2565)  ศรช.เมืองขอนแก่น11
5นครอุดรธานี(รุ่น 1/2563)  ศรช.นครอุดรธานี33
6ศรีษะอโศก(รุ่น 2/2565)  ศรช.ศรีษะอโศก66
7เมืองมุกดาหาร(รุ่น 2/2564)  ศรช.เมืองมุกดาหาร110
(รุ่น 1/2565)  ศรช.เมืองมุกดาหาร40
8พัฒนานิคม(รุ่น 2/2565)  ศรช.พัฒนานิคม11
9เมืองสระบุรี(รุ่น 2/2563)  ศรช.เมืองสระบุรี22
10บ้านกุดไผ่(รุ่น 2/2563)  ศรช.บ้านกุดไผ่20
(รุ่น 2/2564)  ศรช.บ้านกุดไผ่43
(รุ่น 1/2565)  ศรช.บ้านกุดไผ่10
11สิชล(รุ่น 1/2565)  ศรช.สิชล73
12พระพรหม(รุ่น 1/2563)  ศรช.พระพรหม31
13หลังสวน(รุ่น 2/2564)  ศรช.หลังสวน77
14หาดใหญ่(รุ่น 1/2563)  ศรช.หาดใหญ่10
(รุ่น 2/2564)  ศรช.หาดใหญ่41
15สันกำแพง(รุ่น 2/2563)  ศรช.สันกำแพง22
(รุ่น 2/2564)  ศรช.สันกำแพง1111
(รุ่น 2/2565)  ศรช.สันกำแพง11
16เมืองสุโขทัย(รุ่น 2/2564)  ศรช.เมืองสุโขทัย11
(16 สนามสอบ) (24 ศรช.)   รวมนักศึกษาขอสอบ8048
 
 
  สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน