Thu. Mar 4th, 2021

ข่าว/กิจกรรม

การขับเคลื่อนงานวิจัยเรื่องเกลือ

จำนวนผู้ชม 6 เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. อาจารย์เทพพิสุทธิ์ ประจิตร นำทีมวิจัย ที่ประกอบด้วยอาจารย์ชมพูนุท แย้มสรวล อาจารย์ทรงวุฒิ แสงใส และอาจารย์นัชชาพร ชวนใช้ หารือการขับเคลื่อนงานวิจัยเรื่องเกลือ ณ…

คำกล่าวอวยพรจากท่าน อธิการบดี ปีการศึกษา 2/2563

จำนวนผู้ชม 47 ผศ.จำนงค์ แรกพินิจ อธิการบดี สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน กล่าวคำอวยพรปีใหม่ นักศึกษาและคณาจารย์ปีการศึกษา 2/2563     คลิกชมวิดีโอ  

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 20 มกราคม พ.ศ. 2564

จำนวนผู้ชม 25 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ (ศศ.ม.) M.A. (Integrated Local Development) สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

วิดีโอใหม่ : บรรยายพิเศษ พลวัตโลก การขับเคลื่อนโลกด้วยวาทกรรม

จำนวนผู้ชม 19                พลวัตโลก การขับเคลื่อนโลกด้วยวาทกรรม บรรยายโดย ผศ.จำนงค์ แรกพินิจ อธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เมื่อวันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะศิลปศาสตร์ได้จัดกิจกรรมเรียนรวมระหว่างสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนกับศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย…

กิจกรรมเรียนรวม

จำนวนผู้ชม 18                เมื่อวันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะศิลปศาสตร์ได้จัดกิจกรรมเรียนรวมระหว่างสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนกับศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ของนักศึกษารุ่นปี ๒๕๖๓ สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน ณ…

การฝึกอบรมการพัฒนาธุรกิจชุมชนและการวางแผนการเงิน

จำนวนผู้ชม 41             เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ มีการฝึกอบรมการพัฒนาธุรกิจชุมชนและการวางแผนการเงิน ณ ชั้น ๒ ห้องประชุมประยงค์ รณรงค์ อาคารแม่กลอง สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ต.บางคนที…