Thu. Mar 4th, 2021

ผศ.จำนงค์ แรกพินิจ อธิการบดี สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
กล่าวคำอวยพรปีใหม่ นักศึกษาและคณาจารย์
ปีการศึกษา 2/2563     คลิกชมวิดีโอ