Thu. Mar 4th, 2021

Month: January 2021

คำกล่าวอวยพรจากท่าน อธิการบดี ปีการศึกษา 2/2563

จำนวนผู้ชม 47 ผศ.จำนงค์ แรกพินิจ อธิการบดี สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน กล่าวคำอวยพรปีใหม่ นักศึกษาและคณาจารย์ปีการศึกษา 2/2563     คลิกชมวิดีโอ  

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 20 มกราคม พ.ศ. 2564

จำนวนผู้ชม 25 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ (ศศ.ม.) M.A. (Integrated Local Development) สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน