ข่าวกิจกรรม

“ถวามพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕”

               สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ บริเวณโดมวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ตำบลลาดใหญ่ การนี้ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และร่วมขับร้องเพลง “รักพ่อไม่มีวันพอเพียง” ตามหนังสือเชิญจากวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

ประเสริฐ โต๊ะเหม (บรรณาธิการข่าว)

วิเชียร วชิรเสรีชัย (เรียบเรียงข่าว)

นิพนธ์ ทุ่มนุ่ม, สุชาดา แย้มสุข (ถ่ายภาพ)

error: Content is protected !!