ข่าว/กิจกรรม

ลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษา

            เมื่อวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนงค์ แรกพินิจ อธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษา กับนายธวัช จินชัย นายยกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยมีเครือข่ายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจารย์ นักศึกษา ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามในครั้งนี้ รวมถึงได้อนุญาตให้ใช้อาคารแห่งนี้เป็นที่ตั้งทำการของสำนักงานศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนชัยภูมิด้วย

คณะทำงานระบบสารสนเทศ

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

error: Content is protected !!