ที่มา เส้นทางเดิน และภาพนิมิต


'การศึกษาสร้างทุกข์ มากกว่าสุข'
เปิดมุมคิด 'หมอประเวศ'
รื้อระบบการศึกษาไทยให้สร้างชาติ

ฝ่านรกสู่การปฏิรูป
ผนึกพลัง (synergy)
เสียงเพรียกแห่งกาลเวลา.
การเรียนที่เป็นทุกข์
บทเรียนที่แสนสาหัสของชาวนา
อยู่ให้ยืนยาวอย่างไร
อ่านหนังสือ ดูหนัง ฟังเพลง
อ่านหนังสือทำคนให้เป็นคน
ปฏิรูปเพื่อเกษตรกรรมยั่งยืน
บทเรียนที่ไม่เคยเรียน
ภาษากับการต่อสู้ทางการเมือง
ศิลปะกับอารยะขัดขืน
ชาวนากับปฏิวัติการศึกษา

โครงการอินทรีย์ ม.ชีวิต ไลฟ์ ออร์แกนิก (LIFE ORGANIC)
มหกรรมงานวิชาการ ม.ชีวิต ครั้งที่ ๑ ระหว่าง ๖-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ (อัพเดทล่าสุด)
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ประกาศรับสมัครพนักงานหลายอัตรา
ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาและการศึกษาปริญญาตรี ประจำภาคเรียน 1/2557

 
 อ่านบทความทั้งหมด

สรพ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  “คลินิกวิจัยบัณฑิตศึกษา”
สรพ.จัดงาน“มหกรรมวิชาการอุดมศึกษาเพื่อชีวิตและชุมชน” ครั้งที่ 1
คณาจารย์และนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ศึกษาดูงานสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการสนใจหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงของ สรพ.
มหาวิทยาลัยบริติช โคลัมเบีย  ศึกษาดูงานสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจเยี่ยมสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
ปริญญาชีวิต ของปัญญาชนชาวบ้าน : คอลัมน์คุยนอกกรอบ
โรงเรียนแก้หนี้แก้จนฯ ศรป.สมุทรสงคราม ฝึกอบรมลูกค้า ธกส. 180 คน
อาจารย์ ศรป.นครศรีธรรมราช ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยปาล์มน้ำมัน-น้ำมันปาล์ม จาก สวก.
เอกสาร MS PowerPoint บรรยายเกี่ยวกับการเรียน ของ รศ.ดร.เสรี พงศ์พิศ
คณาจารย์และนักศึกษา ศรป. ชัยนาท เยี่ยมสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนเปิดโรงเรียนแก้หนี้แก้จนฯทั่วประเทศ 15 มิถุนายน 2556
นิสิตนักศึกษาในโครงการ พสวท.ร่วมเรียนรู้กับ สรพ.
คณะอาจารย์และนักศึกษา ม.ราชภัฎเพชรบุรี วิทยาเขตหัวหิน เยี่ยม สรพ.
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของภาคีพัฒนาบ้านปรกน่าอยู่
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนจัดอบรมวิทยากรกระบวนการโครงการโรงเรียนแก้หนี้แก้จน
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนายั่งยืน”

อ่านข่าวทั้งหมด

Google+


๑๓/๒ ถนนแม่กลอง-บางนกแขวก หมู่ ๑ ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๑๒๐
อีเมล์ info@life.ac.thโทรศัพท์ ๐๓๔-๗๕๗๔๕๒ - ๙ โทรสาร ๐๓๔-๗๕๗๔๖๐