สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
<<<  เครือข่ายมหาวิทยาลัยชีวิต  >>>
ระบบงานทะเบียนและประเมินผลออนไลน์ ฝ่ายทะเบียนและประเมินผล สำนักวิชาการ 
  13/2 ถนนแม่กลอง-บางนกแขวก หมู่ 1 ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 , ติดต่อฝ่ายทะเบียนและประเมินผล 0 3475 7452 - 9 ต่อ 152 , 154  [2015-08-02 00:12:03] 
สรพ.   หน้าแรก   บุคลากร   เข้าสู่ระบบ   

ข้อมูลงานทะเบียน
- ค่าธรรมเนียมต่างๆ

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
- ใบสมัครเข้าศึกษา (ป.ตรี)
- ใบสมัครเข้าศึกษา (ป.โท)
- คำร้องของเปลี่ยนคำนำหน้า /
  ชื่อ / ชื่อสกุล
- คำร้องขอรักษาสภาพนักศึกษา
- คำร้องขอคืนสภาพนักศึกษา
- คำร้องขอเพิ่ม-ถอนรายวิชา
- คำร้องขอผ่อนผันการชำระเงิน
- คำร้องขอทำบัตรนักศึกษาใหม่
- คำร้องขอย้ายสาขาวิชา
- คำร้องขอย้ายศูนย์เรียน
- ใบลาออก
- คำร้องขอเทียบโอนรายวิชา
- ใบบันทึกชำระเงินรายกลุ่ม
- ใบบันทึกชำระเงินรายบุคคล
- คำร้องขอแจ้งจบการศึกษา
- คำร้องขอหนังสือรับรองการศึกษายินดีต้อนรับ

แจ้งให้ทราบ ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 3/2557
งานทะเบียนและประเมินผล ได้กำหนดให้มีการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 3/2557
ในวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2558 นี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ให้ทุก ศรป. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษารับทราบโดยทั่วกัน

คลิกดาวน์โหลด ตารางสอบ วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2558

งานทะเบียนและประเมินผล
21 กรกฎาคม 2558

แจ้งให้ทราบ เปิดระบบตัดเกรด T-Score ปลายภาค
งานทะเบียนและประเมินผล
เปิดระบบตัดเกรด T-Score ปลายภาค
ทั้งนี้ ให้ทุก ศรป. ดำเนินการตัดเกรดให้เรียบร้อย

งานทะเบียนและประเมินผล
13 กรกฎาคม 2558

แจ้งให้ทราบ เปิดระบบกรอกคะแนนปลายภาค
งานทะเบียนและประเมินผล
เปิดระบบกรอกคะแนนปลายภาค
ทั้งนี้ ให้ทุก ศรป. ดำเนินการกรอกคะแนนให้เรียบร้อย

งานทะเบียนและประเมินผล
13 กรกฎาคม 2558

ประกาศ สถานที่จัดสอบปลายภาคการศึกษาระดับปริญญาตรี

สถานที่จัดสอบปลายภาคการศึกษาระดับปริญญาตรี (คลิกดาวน์โหลด)

งานทะเบียนและประเมินผล
26 มิถุนายน 2558

แจ้งให้ทราบ ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2557
ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2557 (คลิกดาวน์โหลด)

งานทะเบียนและประเมินผล
8 มิถุนายน 2558

แจ้งให้ทราบ เรื่องการตรวจวุฒิการศึกษาและการมีสถานะภาพ
งานทะเบียนและประเมินผล ได้ดำเนินการตรวจสอบหลักฐานวุฒิการศึกษาของนักศึกษา
ทั้งนี้ให้ ศรป. เข้าระบบดูผลการตรวจสอบหลักฐานดังกล่าว เพื่อพิจารณาดำเนินการติดตาม
และนำส่งมายังงานทะเบียนและประเมินผลต่อไป

งานทะเบียนและประเมินผล
8 กรกฎาคม 2556

แจ้งให้ทราบ การพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินย้อนหลัง
งานทะเบียนและประเมินผล ได้เปิดระบบให้พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินย้อนหลังได้แล้ว ในหน้าระบบงานของ ศรช.

งานทะเบียนและประเมินผล
6 กรกฎาคม 2556

ประกาศเรื่อง โครงการอบรมหลักสูตรแก้หนี้แก้จน
ขณะนี้ได้เปิดระบบเข้าใช้งาน โครงการอบรมหลักสูตรแก้หนี้แก้จน แล้ว
ดังนั้น ศรป. ที่เป็น ศูนย์ติดต่อโรงเรียนแก้หนี้แก้จน สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อจัดการข้อมูลต่างๆ ได้แล้ว
ผ่านทางหน้าจอในการบริหารจัดการของ ศรป.

ทั้งนี้สำหรับ ผู้ประสานงาน โครงการอบรมหลักสูตรแก้หนี้แก้จน
สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มนักเรียนรู้ได้แล้ว โดย คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบ
งานทะเบียนและประเมินผล
10 มิถุนายน 2556