สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
<<<  เครือข่ายมหาวิทยาลัยชีวิต  >>>
ระบบงานทะเบียนและประเมินผลออนไลน์ ฝ่ายทะเบียนและประเมินผล สำนักวิชาการ 
  13/2 ถนนแม่กลอง-บางนกแขวก หมู่ 1 ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 , ติดต่อฝ่ายทะเบียนและประเมินผล 0 3475 7452 - 9 ต่อ 152 , 154  [2014-12-19 20:56:13] 
สรพ.   หน้าแรก   บุคลากร   เข้าสู่ระบบ   

ข้อมูลงานทะเบียน
ค่าธรรมเนียมต่างๆ

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
- ใบสมัครเข้าศึกษา (ป.ตรี)
- ใบสมัครเข้าศึกษา (ป.โท)
- คำร้องของเปลี่ยนคำนำหน้า /
  ชื่อ / ชื่อสกุล
- คำร้องขอรักษาสภาพนักศึกษา
- คำร้องขอคืนสภาพนักศึกษา
- คำร้องขอเพิ่ม-ถอนรายวิชา
- คำร้องขอผ่อนผันการชำระเงิน
- คำร้องขอทำบัตรนักศึกษาใหม่
- คำร้องขอย้ายสาขาวิชา
- คำร้องขอย้ายศูนย์เรียน
- ใบลาออก
- คำร้องขอเทียบโอนรายวิชา
- ใบบันทึกชำระเงินรายกลุ่ม
- ใบบันทึกชำระเงินรายบุคคล
- คำร้องขอแจ้งจบการศึกษา
- คำร้องขอหนังสือรับรองการศึกษา
- แบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต
- แบบขอใบรายงานผลการศึกษายินดีต้อนรับ

แจ้งให้ทราบ ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557
ตารางสอบ วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2557 ตารางสอบรวมทั่วประเทศ
ตารางสอบ วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2557 ตารางสอบรวมทั่วประเทศ

งานทะเบียนและประเมินผล
15 พฤศจิกายน 2557 , 11:05

ประกาศเรื่อง การอนุมัติปริญญาของนักศึกษา รุ่นปี 2/2553 และ 1/2554 (ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่ยังไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติปริญญา ให้ดำเนินการติดต่อกับ ศรป. ที่สังกัด
เพื่อตรวจสอบประเด็นที่ติดค้างต่างๆ และดำเนินการให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 นี้เท่านั้น

งานทะเบียนและประเมินผล
2 พฤศจิกายน 2557 , 23:30

ประกาศเรื่อง ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำการศึกษา 2556 (ด่วนที่สุด)
งานทะเบียนและประเมินผล ได้เปิดระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้ว
มีขั้นตอนดังนี้
1. นักศึกษาเขียนแบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต (ทบ.18) แล้วยื่นผ่าน ศรป. ที่นักศึกษาสังกัด
2. ศรป. ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการอนุมัติจบ
3. ผอ.ศรป. ลงชื่อ ในแบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต และบันทึกแบบขึ้นทะเบียนบัณฑิตในระบบงานทะเบียนและเมินผลออนไลน์
    และพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินให้นักศึกษานำไปชำระเงินที่ ธกส.
4. ศรป. สำเนาแบบขึ้นทะเบียนบัณฑิตเก็บไว้ที่ ศรป. 1 ชุด
    และแบบขึ้นทะเบียนบัณฑิตต้นฉบับให้จัดส่งมาที่งานทะเบียนและประเมินผล สถาบันการเรียนเพื่อปวงชน
5. เมื่อ งานทะเบียนฯ ได้รับแบบขึ้นทะเบียนบัณฑิตต้นฉบับดังกล่าวแล้ว จะดำเนินการตรวจทานความถูกต้องอีกครั้ง
6. การขึ้นทะเบียนบัณฑิตจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนักศึกษาได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมแล้ว ผ่านทางธนาคาร ธกส.


งานทะเบียนและประเมินผล
2 พฤศจิกายน 2557 , 23:00

แจ้งให้ทราบ เรื่องการตรวจวุฒิการศึกษาและการมีสถานะภาพ
งานทะเบียนและประเมินผล ได้ดำเนินการตรวจสอบหลักฐานวุฒิการศึกษาของนักศึกษา
ทั้งนี้ให้ ศรป. เข้าระบบดูผลการตรวจสอบหลักฐานดังกล่าว เพื่อพิจารณาดำเนินการติดตาม
และนำส่งมายังงานทะเบียนและประเมินผลต่อไป

งานทะเบียนและประเมินผล
8 กรกฎาคม 2556

แจ้งให้ทราบ การพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินย้อนหลัง
งานทะเบียนและประเมินผล ได้เปิดระบบให้พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินย้อนหลังได้แล้ว ในหน้าระบบงานของ ศรช.

งานทะเบียนและประเมินผล
6 กรกฎาคม 2556

ประกาศเรื่อง โครงการอบรมหลักสูตรแก้หนี้แก้จน
ขณะนี้ได้เปิดระบบเข้าใช้งาน โครงการอบรมหลักสูตรแก้หนี้แก้จน แล้ว
ดังนั้น ศรป. ที่เป็น ศูนย์ติดต่อโรงเรียนแก้หนี้แก้จน สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อจัดการข้อมูลต่างๆ ได้แล้ว
ผ่านทางหน้าจอในการบริหารจัดการของ ศรป.

ทั้งนี้สำหรับ ผู้ประสานงาน โครงการอบรมหลักสูตรแก้หนี้แก้จน
สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มนักเรียนรู้ได้แล้ว โดย คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบ
งานทะเบียนและประเมินผล
10 มิถุนายน 2556