Black Ribbon

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

สยามรัฐรายวัน 5 เมษายน 2560  โดย ดร.เสรี  พงศ์พิศ

14 Apr 2017 0 comment
(0 votes)
 
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ https://www.khaosod.co.th/newspaper-column/economic-wheel/news_26920

“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” แปลว่าเวลาเรียนไม่ได้รู้ มัวแต่ท่องหนังสือ หรือจดจากกระดาน ต้องไปทำอะไรอย่างอื่นถึงจะรู้ ซึ่งครูส่วนใหญ่ก็คิดไม่ออกว่าจะให้ไปทำอะไร เลยให้ทำการบ้าน นี่ไม่ใช่เรื่องเล็ก เพราะสะท้อนให้เห็นวิธีคิดรวมไปถึงวิธีปฏิบัติและวิธีให้คุณค่า

ที่มาจากฐานการมองโลกมองชีวิตแบบหนึ่ง ที่เรียกกันว่า “กระบวนทัศน์” (paradigm) ไม่ปรับไม่เปลี่ยนทั้งกระบวน ปฏิรูปการศึกษากี่สิบปีก็ไม่มีทางเกิดได้ วิจัยกันมาเกือบ 1,000 เรื่องในระยะ 25 ปีที่ผ่านมา สรุปได้ร้อยแปดอย่าง สารพันปัญหา

แต่ที่อ่านจากการสรุปงานวิจัยเหล่านั้นจากงานวิจัยของ สกว. ก็แทบจะไม่มีใครแตะเรื่องปัญหากระบวนทัศน์การศึกษา อาจไม่เข้าใจหรือไม่เชื่อสิ่งที่ท่านพุทธทาสสอนว่า “ขึ้นต้นไม้ให้ขึ้นทางต้น อย่าขึ้นทางปลาย” ทำอะไรให้เริ่มจากหลักคิดที่ถูก เพราะมรรคมีองค์ 8 ก็เริ่มจากสัมมาทิฐิ ก่อนจะไปเรื่องอื่นๆ เรื่องอาชีพ เรื่องการปฏิบัติต่างๆ

พอประกาศผลการสอบโอเน็ตปีนี้ที่เด็กสอบตกทั้งประเทศก็พากันวิพากษ์วิจารณ์และหาแพะอีกตามเคย ปัญหาครู คุณภาพและปริมาณ ปัญหางบประมาณ ปัญหาการบริหารการศึกษา ปัญหาการกระจายอำนาจ ปัญหาหลักสูตร ฯลฯ

และเพื่อให้ทันสมัยกับคสช. กระทรวงศึกษาธิการสรุปว่า เป็นปัญหา “ความเหลื่อมล้ำ” เพราะจังหวัดที่ยากจนคะแนนต่ำ จังหวัดร่ำรวยคะแนนจะสูง

ก่อนนี้มีข้อสรุปว่า การศึกษาเป็นปัญหาเพราะครูเงินเดือนน้อย เป็นอาชีพที่ไม่มั่นคง ไม่มีกำลังใจทำงาน วันนี้ครูเงินเดือนมากกว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยและอาชีพต่างๆ มากมาย แต่ก็ยังสอบโอเน็ตคะแนนเฉลี่ยตกกันทั้งประเทศ เหมือนเดิม

แก้ปัญหาครูก็แก้กันที่ “กำลังใจ” ครูที่เรียกร้องกันมา มากกว่าเพิ่มพูนสติปัญญาและความมีจิตอาสา ปัญหาการศึกษาจึงกลายเป็นเรื่องการแก้ปัญหาหนี้สินให้ครู หาแหล่งเงินกู้ใหม่ให้ ลดดอกเพิ่มต้นให้ เอาหนี้ใหม่ไปใช้หนี้เก่า แล้วจะหมดเมื่อไรก็ไม่รู้

ถ้าหากคิดว่า “ความเหลื่อมล้ำ” ทางเศรษฐกิจสังคมเป็นสาเหตุหลักของปัญหาคุณภาพการศึกษา คงต้องรออีกกี่ชาติก็ไม่รู้ถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบปฏิรูประบบโครงสร้างทั้งหมด เพื่อให้การศึกษาดีกว่าที่เป็นอยู่ เอาแค่การกระจายอำนาจ ไม่รวมศูนย์ไว้ที่กระทรวงศึกษาธิการ ไม่ว่ารัฐบาลนี้หรือรัฐบาลไหนก็ยากที่ทำให้เกิดได้

แต่การเปลี่ยนแปลงสังคมใช่ว่าต้องเกิดจาก “ข้างบน” เพราะถ้าจะเปลี่ยนอย่างยั่งยืนต้องเปลี่ยนจาก ท้องถิ่น มาจาก “ข้างล่าง” ซึ่งเป็นรากฐานของสังคม วันนี้ก็มีตัวอย่างหลายโรงเรียนที่เดินหน้าปฏิรูป มีหลายองค์กรที่กำลังผลักดันการเปลี่ยนแปลงการศึกษาจาก “ข้างล่าง”

โรงเรียนเหล่านี้ องค์กรเหล่านี้ ทำการปฏิรูปการศึกษาด้วยการกลับไป “ตั้งหลักใหม่” และหลักที่ว่าคือหลักของความถูกต้องดีงาม หลักคุณธรรม ให้รัฐบาล ให้ผู้บริหารการศึกษา ให้ครู และผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้ปรับกระบวนทัศน์ใหม่อย่างจริงจัง

ลองศึกษาเพียงกรณีเดียว คือ มูลนิธิยุวสถิรคุณ ที่ส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรม ที่เริ่มจากประสบการณ์ของโรงเรียนที่บางมูลนาก โรงเรียนที่มีศิษย์เก่าอย่างคุณหมอเกษม วัฒนชัยและผู้นำระดับประเทศอีกหลายคน ที่โรงเรียนนี้ ผู้บริหาร ครู นักเรียน ต่างก็ร่วมกันทำแผนการศึกษาด้วยกรอบคุณธรรม 3 ประการ คือ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความมีน้ำใจ

จากโรงเรียนที่มีคุณภาพการศึกษาต่ำ เด็กติดยา ท้องระหว่างเรียน และปัญหาสารพัด เปลี่ยนไปเป็นโรงเรียนที่ทุกคนชื่นชมและอยากให้ลูกไปเรียน เพราะโรงเรียนนี้เชื่อมโยงเรื่องการเรียนกับชีวิตจริง และลงมือปฏิบัติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ทั้งที่โรงเรียน ที่บ้าน ที่ชุมชน

เวลาเรียนกับเวลารู้เป็นเรื่องเดียวกัน เพราะเรียนรู้ตลอดเวลา ผู้บริหาร ครู นักเรียน ต่างก็ตั้งเกณฑ์และกำหนดตัวชี้วัดเองว่า จะทำอย่างไรให้ทำงานอย่างซื่อสัตย์ รับผิดชอบและมีจิตอาสา โดยไม่ต้องหลอกตัวเองหรือหลอกกันเองแบบทำบัญชีความดี ธนาคารความดี ที่สั่งลงไปทีก็ทำทีจนเลิกไป

         ปฏิรูปการศึกษาที่มีฐานคิดแบบมูลนิธิยุวสถิรคุณเป็นความหวังให้สังคมไทย เพราะแก้ปัญหาที่มาสาเหตุของความเหลื่อมล้ำที่สำคัญที่สุดของสังคม คือ การขาดคุณธรรม ทำให้โรงเรียนเกิดคุณธรรมเพียง 3 ประการ การศึกษาเปลี่ยนจากรากฐานได้

Last modified on Friday, 14 April 2017 10:15

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน สถาบันอุดมศึกษาเพื่อชีวิตและชุมชน เรียนรู้เพื่ออยู่อย่างมีศักดิ์ศรี
และมีกินในท้องถิ่นตน สู่ชุมชนเรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็ง

Top Tweets

ขอเชิญบำบัดโรคด้วยผึ้ง 23-24 มิ.ย. 2560 https://t.co/RQuwpICIuX
ศรป.สุโขทัย ได้จัดให้มีการเรียนรวม ภาคการศึกษาที่ 3/2559 ณ โรงแรมไพลินสุโขทัย มี นศ. และอาจารย์มาเข้าร่วมกิจกรรม 24… https://t.co/yNz2CTETW8
นักศึกษา ม.ชีวิต ปากช่องร่วมกับหน่วยงานราชการ ปลูกหญ้าแฝกถวายในหลวง ร.๙ พร้อมประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ https://t.co/Vvy1c4hgpo

จดหมายข่าว ม.ชีวิต

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าว!

  

  • เกษตรอินทรีย์ ม.ชีวิต

ติดต่อเรา

 สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
เลขที่ 13/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 75120
034 757 452 - 9   แผนที่เดินทาง (google map)
 034 757 460

For using special positions

Special positions are: sticky_left, sticky_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. For using this, please go to Module Manager and config your module to your desired position.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is using Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

E.g. Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'ico-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Brown Green Pink Violet
Layout Style
Select menu