Black Ribbon

ส่องสาว ป.โทเชียงราย ทิ้งงานการเมือง ฟื้นนาปลูกข้าวก่ำน้ำแร่-ทำไอติม

จากผู้จัดการออนไลน์ 4 เมษายน 2560

เชียงราย-ตามพิสูจน์สาว ป.โท ทิ้งงานการเมือง ปั้น “ศูนย์ครอบครัวอบอุ่นและเกษตรอินทรีย์” ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง-ศาสตร์พระราชา ใต้โครงการ “พลังปัญญา” เลี้ยงหมดทั้งเป็ด ไก่ ห่าน ปลา ฯลฯ ทดน้ำแร่ปลูกข้าวก่ำทำไอศกรีมเพิ่มค่า วางเป้าทำเงินให้ได้ 5 หมื่นบาท/ไร่/ปี

14 Apr 2017 0 comment
(0 votes)
 
ส่องสาว ป.โทเชียงราย ทิ้งงานการเมือง ฟื้นนาปลูกข้าวก่ำน้ำแร่-ทำไอติม http://www.manager.co.th/asp-bin/viewgallery.aspx?newsid=9600000034143&imageid=4493704

นางวรรณวิมล ศุภประเสริฐ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิมั่นพัฒนา พร้อมด้วยคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ครอบครัวอบอุ่นและเกษตรอินทรีย์ บ้านเจริญเมือง ม.14 ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย หนึ่งในโครงการพลังปัญญาของมูลนิธิฯ เมื่อเร็วๆ นี้
       
หลังพัฒนาจนกลายเป็นสถานที่รวมกลุ่มเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยมี น.ส.อัจฉรา แสงบุญ ดีกรีสาวปริญญาโทสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อดีตทีมงาน ส.ส.ดัง และนายสวัสดิ์-นางแววตา แสงบุญ ส.จ./กำนันตำบลเจริญเมือง เป็นแกนหลัก


       
โดยนำที่นาที่สืบทอดมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าราว 15 ไร่ เริ่มตั้งแต่การตักหน้าดินขายบางส่วน เพื่อปรับสภาพดินที่เคยเต็มไปด้วยสารเคมี โค่นลำไยทิ้ง หันมาปลูกพืชหลากหลายเพื่อนำมาบริโภค จำหน่าย แปรรูป และเลี้ยงสัตว์ที่มีทั้งเป็ด ไก่ ห่าน ปลา ฯลฯ รวมทั้งนำวัชพืชต่างๆ ในสวน และรับจากชาวบ้านข้างเคียงมาทำปุ๋ยหมัก และทำน้ำหมักชีวภาพโดยไม่ต้องเผา
       
นอกจากนี้ยังปลูกข้าวก่ำโดยทดน้ำจากแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติเข้าแปลงนาข้าว จนได้ข้าวก่ำคุณภาพดี และนำไปจำหน่าย และแปรูปเป็นไอศกรีมข้าวก่ำ ขนมต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่า รวมทั้งมีการเพาะพันธุ์พืชหลากหลายชนิด เช่น กล้วย มะละกอ สะระแหน่ ฯลฯ เพื่อจำหน่ายพร้อมกับปุ๋ยหมักบรรจุถุงอีกด้วย


       
นางวรรณวิมลกล่าวว่า โครงการพลังปัญญามี 3 ระดับ คือ 1. เป็นการมุ่งเน้นการค้นหาและสร้างคุณค่าในตัวเองก่อน ซึ่งพบว่าที่บ้านเจริญเมืองสามารถทำได้ดี 2. คือการแบ่งปัน และสร้างเครือข่าย รวมถึงฝึกบริหารโครงการได้ ส่วนระดับที่ 3 จะเป็นการสร้างเครือข่ายระดับเขต ภาค และประเทศ โดยโครงการฯ จะสนับสนุนด้านวิชาการ-เจ้าหน้าที่แนะนำ รวมถึงกองทุนหมุนเวียน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
       
นายสวัสดิ์กล่าวว่า ในอดีตครอบครัวตนก็ทำนาเหมือนชาวบ้านในพื้นที่มาตลอด ซึ่งก็พบว่าชาวบ้านก็ยังคงมีฐานะยากจน ปีหนึ่งปลูกข้าวได้เงินอย่างมาก 7,000-8,000 บาทต่อไร่ ขณะที่ต้นทุนสูง ตนจึงพยายามคิดนอกกรอบกระทั่งได้เข้าร่วมโครงการพลังปัญญา ซึ่งมีแนวคิดให้ค้นหาและสร้างคุณค่าในตัวเองก่อน
       
และด้วยที่นาของตนอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติ จึงศึกษาข้อมูล จนพบว่า ข้าวก่ำ ซึ่งเป็นพันธุ์พื้นเมืองกำลังสูญหายไป จึงได้ทดน้ำแร่เข้าแปลงนาปลูกข้าวก่ำเพื่อให้มีคุณค่าและเพิ่มมูลค่าของผลผลิต จากนั้นนำข้าวก่ำมาแปรรูปเป็นไอศกรีม ขายได้ราคาเฉลี่ยถังละกว่า 1,000 บาท ปัจจุบันเน้นจำหน่ายในท้องถิ่นก่อน ส่วนอนาคตค่อยขยับขยาย โดยตั้งเป้าว่าจะทำให้มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 50,000 บาทต่อไร่ต่อปี


       
นางแววตากล่าวว่า เดิมที่นาเราไม่สมบูรณ์เพราะเป็นดินทราย เมื่อได้ร่วมโครงการฯ จึงนำวัชพืชต่างๆ และขอจากชาวบ้านข้างเคียงมาหมักเป็นปุ๋ยโดยไม่ต้องเผา รวมทั้งลดต้นทุนได้มาก และมีการทำน้ำหมักเพื่อให้เหมาะสมกับดินจนสามารถเพาะปลูกพืชได้หลากหลายดังกล่าว
       
น.ส.อัจฉรากล่าวว่า ตนจบการศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จากนั้นเรียนต่อจนจบปรัญญาโทสาขาลอจิสติสก์ แต่เมื่อพบว่าทางบ้านมีที่นาอยู่และก็ทำนากันมาตั้งแต่รุ่นปู่ก็ไม่ทำให้พ้นจากความยากลำบาก จึงเข้าร่วมโครงการพลังปัญญา เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตัวเอง และแบ่งปันชาวบ้านคนอื่นๆ ได้อีกด้วย
       
“หลังจากพัฒนาการเกษตรตามแนวทางนี้แล้วก็ได้พัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับชาวบ้านซึ่งพบว่ามีชาวบ้านข้างเคียงเข้าร่วมแล้วหลายราย และศูนย์จะเป็นแหล่งอบรมและในอนาคตจะพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้ได้ต่อไป”

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน สถาบันอุดมศึกษาเพื่อชีวิตและชุมชน เรียนรู้เพื่ออยู่อย่างมีศักดิ์ศรี
และมีกินในท้องถิ่นตน สู่ชุมชนเรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็ง

Top Tweets

ขอเชิญบำบัดโรคด้วยผึ้ง 23-24 มิ.ย. 2560 https://t.co/RQuwpICIuX
ศรป.สุโขทัย ได้จัดให้มีการเรียนรวม ภาคการศึกษาที่ 3/2559 ณ โรงแรมไพลินสุโขทัย มี นศ. และอาจารย์มาเข้าร่วมกิจกรรม 24… https://t.co/yNz2CTETW8
นักศึกษา ม.ชีวิต ปากช่องร่วมกับหน่วยงานราชการ ปลูกหญ้าแฝกถวายในหลวง ร.๙ พร้อมประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ https://t.co/Vvy1c4hgpo

จดหมายข่าว ม.ชีวิต

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าว!

  

  • เกษตรอินทรีย์ ม.ชีวิต

ติดต่อเรา

 สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
เลขที่ 13/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 75120
034 757 452 - 9   แผนที่เดินทาง (google map)
 034 757 460

For using special positions

Special positions are: sticky_left, sticky_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. For using this, please go to Module Manager and config your module to your desired position.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is using Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

E.g. Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'ico-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Brown Green Pink Violet
Layout Style
Select menu