Black Ribbon

เกษตรอินทรีย์ สารเคมี บุหรี่ เหล้า

สยามรัฐรายวัน 29 มีนาคม 2560 โดย ดร.เสรี พงศ์พิศ

ตลาดโลกต้องการอาหารอินทรีย์ ประเทศไทยไม่สามารถตอบสนองได้เพราะถูกครอบงำด้วยบริษัทยักษ์ใหญ่นายทุนในชาติและข้ามชาติที่มีผลประโยชน์สูงกับปุ๋ยเคมี ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง และมีอิทธิพลในการกำหนดนโยบาย การออกกฎหมาย กฏกระทรวง

ยุครัฐบาลอานันท์ ปันยารชุน เมื่อ 25 ปีที่แล้ว กระทรวงเกษตรมีรัฐมนตรีช่วยเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทยักษ์ใหญ่มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้ยกเลิกภาษีปุ๋ยและยาเพื่อการเกษตร ชาวไร่ชาวนาพอใจเพราะจะได้ใช้ปุ๋ยยาราคาถูกลง รู้แต่ด้านดี ไม่รู้ด้านเสีย

02 Apr 2017 0 comment
(0 votes)
 
เกษตรอินทรีย์ สารเคมี บุหรี่ เหล้า http://www.vcharkarn.com/varticle/41719

จนถึงวันนี้เกษตรกรรมไทยอยู่ภายใต้อำนาจของนายทุนใหญ่ที่โหมกระหน่ำโฆษณาและสร้างแรงจูงใจสารพัดจนคนคิดอย่างอื่นไม่เป็นนอกจากทำการเกษตรด้วยสารเคมี จนมาถึงการทำนาแปลงใหญ่ด้วยเหตุผลที่ว่าต้นทุนถูกลง รายได้ดีขึ้นโดยไม่ได้ให้ความสนใจส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยรายเล็กรายน้อยที่ทำนาทำไร่ในพื้นที่ 5 ไร่ 10 ไร่ ว่าทำอย่างไรให้เขาอยู่รอด พอเพียงและมั่นคงได้ ซึ่งมีวิธีการมากมายถ้ารัฐอยากทำ แต่ก็ปล่อยให้เป็นไปตามบุญตามกรรมมากกว่า

เกษตรอินทรีย์ทำได้ดีที่สุดในนาแปลงเล็ก ที่ดินผืนเล็กที่ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์แบบไม่ใช้สารเคมี ไม่ใช้ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง ใช้แรงงานในครัวเรือน ถ้าหากแปลงเล็กๆ รวมกันสักล้านแปลง ก็จะได้ 5 ล้าน 10 ล้านไร่ และทำไมจะไม่สามารถตอบสนองความต้องการข้าวปลาอาหารอินทรีย์ที่โลกได้

ในทางตรงกันข้าม การปล่อยให้มีการโฆษณาสารเคมี ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง ที่ทำให้ไทยสั่งเข้าและใช้สารอันตรายนี้อยู่ในอันดับต้นๆ ของโลก ทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของเกษตรกร สุขภาพของผู้บริโภค ค่ารักษาพยาบาล ค่าดูแลสุขภาพของชาวไร่ชาวนาและชาวบ้านชาวเมืองที่กินผลผลิตเหล่านั้นมากมายมหาศาลเพียงใด ยังไม่ต้องพูดถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดินที่แข็งและตายไป ป่าไม้ที่เหี้ยนเตียน แม่น้ำลำคลองที่เหือดแห้งเน่าเสีย อากาศที่เป็นพิษ มลภาวะที่ทำลายสุขภาวะของประชาชน

ไปถามชาวเขาที่ปลูกข้าวโพดที่น่านว่ามีคุณภาพชีวิตเช่นไร ขายข้าวโพดก็นำเงินไปใช้หนี้และจ่ายค่าหมอค่ายาไม่เหลือ เพราะสารเคมีเข้าขั้นตรายอยู่ในสายเลือด ต้องไปกู้ใหม่ วนเวียนในวงจรอุบาทว์ของหนี้สิน ความเจ็บป่วยและความตาย สภาวะอันน่าเศร้าทั้งหมดนี้ รวมทั้งดอยน้อยใหญ่จังหวัดน่านโล้นเตียน บริษัทอาหารสัตว์ไหนออกมารับผิดชอบบ้าง

คุณเดชา ศิริภัทรและเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ได้ต่อสู้มากว่า 20 ปี มีนักการเมือง มีรัฐบาลสนใจ แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่สามารถผลักดันนโยบายส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ได้อย่างจริงจัง

ปัญหาใหญ่อยู่ที่เกษตรกรถูกครอบงำให้ทำนาทำไร่โดยต้องใช้สารเคมี ฝังหัวมาหลายสิบปี ยากที่จะเปลี่ยน เป็นการเสพติดที่ร้ายแรงกว่าสารเสพติดอื่นๆ ด้วยซ้ำ เพราะติดเหล้าติดบุหรี่และยาเสพติดยังรู้ตัว อันนี้ไม่รู้ตัว เพราะรัฐบาลก็ไม่ได้ว่าอะไร เห็นโฆษณาทุกวันทางสื่อต่างๆ ทีวีวิทยุ เป็นการครอบงำด้วยอำนาจอย่างแนบเนียน (hegemony) ทำให้เรื่องร้ายกลายเป็นเรื่อง “ธรรมดา” ที่ยอมรับได้

ประเทศพัฒนาแล้วเขาไม่ให้มีการโฆษณายารักษาโรค เมืองไทยยังทำได้ เขาไม่ให้โฆษณาสารเคมี ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง ประเทศไทยยังทำได้

แต่ก็ยังมีเรื่องน่าดีใจที่ประเทศไทยเก่งอันดับต้นๆ ของโลกในการรณรงค์เรื่องการโฆษณาบุหรี่และแอลกอฮอร์ มีกฎหมายออกมาต่อเนื่องและ “แรง” ขึ้นเรื่อยๆ เพราะบุหรี่เหล้าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จนมีการนำภาษีเหล้าบุหรี่มาตั้งเป็นกองทุนรณรงค์ต่อต้านเรื่องสารอันตรายเหล่านี้

สารเคมีอันตรายกว่าบุหรี่และเหล้า ทำลายสุขภาพของเกษตรกรและประชาชนผู้บริโภค ทำลายดิน น้ำ ป่า อากาศ สภาพแวดล้อม มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ประเทศชาติต้องใช้เงินมากมายมหาศาลเพื่อดูแลสุขภาพ รักษาความเจ็บป่วยจากโรคมะเร็งและสารพัดโรคที่มาจากสารเคมีที่เป็นพิษร้ายเหล่านี้ รวมทั้งงบประมาณอีกนับไม่ถ้วนในการฟื้นฟูธรรมชาติ สภาพสิ่งแวดล้อม

ขณะที่นายทุนร่ำรวยขึ้น เสพสุขบนความทุกข์ยากของเกษตรกร ความเจ็บป่วยของชาวบ้าน เศรษฐกิจเติบโตบนโศกนาฎรรมทางสังคม  ถึงเวลาที่ประชาสังคมจะต้องลุกขึ้นมาเรียกร้องความยุติธรรมให้สังคมโดยรวม ให้เกษตรกร ให้ผู้บริโภคผลผลิตจากการเกษตรที่เป็นพิษ อย่างแรกคือห้ามโฆษณาสารเคมีเหล่านี้เหมือนบุหรี่เหล้า

และให้รัฐบาลเก็บภาษีปุ๋ยเคมี ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง นำภาษีที่ได้มาส่งเสริมอุดหนุนเกษตรอินทรีย์ ลองประกาศซื้อข้าวอินทรีย์สักเกวียนละ 15,000 บาทดูบ้างเถิด ไม่นานเกษตรกรจะหันมาปลูกข้าวอินทรีย์กัน รัฐบาลไม่ต้องลงทุน 15,000 บาท เพียงนำเงิน 3,000 บาทไปอุดหนุนสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชนที่ซื้อข้าวอินทรีย์ 12,000 บาทต่อเกีวยน

ปฏิรูปอาจไม่ใช่การรื้อระบบทั้งหมด แต่หมายถึงการเปิดทางออกทางเลือกต่างๆ ให้มากขึ้นด้วย

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน สถาบันอุดมศึกษาเพื่อชีวิตและชุมชน เรียนรู้เพื่ออยู่อย่างมีศักดิ์ศรี
และมีกินในท้องถิ่นตน สู่ชุมชนเรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็ง

Top Tweets

ขอเชิญบำบัดโรคด้วยผึ้ง 23-24 มิ.ย. 2560 https://t.co/RQuwpICIuX
ศรป.สุโขทัย ได้จัดให้มีการเรียนรวม ภาคการศึกษาที่ 3/2559 ณ โรงแรมไพลินสุโขทัย มี นศ. และอาจารย์มาเข้าร่วมกิจกรรม 24… https://t.co/yNz2CTETW8
นักศึกษา ม.ชีวิต ปากช่องร่วมกับหน่วยงานราชการ ปลูกหญ้าแฝกถวายในหลวง ร.๙ พร้อมประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ https://t.co/Vvy1c4hgpo

จดหมายข่าว ม.ชีวิต

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าว!

  

  • เกษตรอินทรีย์ ม.ชีวิต

ติดต่อเรา

 สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
เลขที่ 13/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 75120
034 757 452 - 9   แผนที่เดินทาง (google map)
 034 757 460

For using special positions

Special positions are: sticky_left, sticky_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. For using this, please go to Module Manager and config your module to your desired position.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is using Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

E.g. Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'ico-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Brown Green Pink Violet
Layout Style
Select menu